Eğitim


Ufuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi , Psikoloji Bölümü

İstanbul Kent Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü , Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Çalışma Alanları


Psikoterapi Eğitimleri

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğitimi(Mehmet Zihni Sungur/Hakan Türk çapar)

Bilişsel Davranışçı Terapi  Beceri Eğitimi Hakan Türkçapar 

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulama Eğitimi Nevin Dölek 

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi (Nevin Dölek)

Kriz, yas ve travmaya müdahile eğitimi (Nevin Dölek) 

Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi, Prof.Dr.Doğan Şahin 

Evlilikte Çözüm odaklı danışmanlık eğitimi, Türkiye’de Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri (TEÇGE) 

Çocuk ve ergenlerde kullanılan 20 terapi tekniği eğitimi, Klinik Psikolog Raşide Yılmaz 


Psikolojik Test Eğitimleri

MMPI

Stroop Testi  TBAG Formu

İşaretleme  ve Görsel İşitsel  Sayı Dizileri Testi  B Form

Wiskonsin Kart Eşleme Testi

Raven Standart Progresif  Matrisler Testi 

Çizgi Yönünü Belirleme Testi 

Sayı Dizisi Öğrenme Testi 

İşitsel Sözel Öğrenme Testi İş/Staj Deneyimlerim


Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü 05.06 .2016 - 13.07.2016 Stajı


Kognitif Davranış Terapileri Derneğinin E-Bülten yayın ekibinde 2022 tarihinden itibaren halen çalışmaktadır.

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği projesi kapsamında kas hastaları ve yakınlarına yönelik yönelik psikolojik destek.-2022-2023


E & E Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi 11.10.2022 – 23.11.2022 Stajı


Güven Psikoloji Psikoterapi Merkezi 27.11.2022 – 24.01.2023 Staj


Türk Kızılay Derneği Psikososyal Destek Gönüllüsü Kahraman Maraş depremi (Kahraman Maraş ve Adıyaman Sahası)-2023


Türk Psikologlar Derneği psikososyal destek projesi gönüllüsü (31 Mart-)

Projelerim

“60 Yaş Üstü Yetişkin Kendini Değerlendirme Formu Uluslararası Norm Çalışması” Araştırma Projesi - Ufuk Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler- Mayıs 2017   


Engelsiz Afet Paneli Travma Sunumu 10 Mayıs -16 Mayıs 2023 KASDER Derneği.

Kitap bölümü Cognitive Behavioral Therapy (CBT) for Criminal Behaviors. İntech Open yayıncılık. DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.1002039